Dịch vụ phiên dịch thầm

Theo nhu cầu thực tế hiện nay, phiên dịch thầm đang dần trở thành một trong những hình thức phiên dịch rất phổ biến trong các cuộc đàm phán nhỏ, trao đổi thông tin hay tháp tùng…  Dịch thầm (whispered interpretating) là một phân nhánh nhỏ của phiên dịch song song nhưng thay vì ngồi trong cabin, làm việc…